Att leva din Essens

Insikt & verktyg

- Artikel om Famnar av liv
i samband med pressmeddelande -

Om livet, kärleken och evigheten

Om livet och döden som facetter av ett evigt nu. Och om kärleken som binder samman allt. I den poetiska berättelsen Famnar av liv av Hannah Carin Noelius, förmedlar en mormor den skatt av visdom som hon förvärvat under ett långt liv, till sitt barnbarn Annie. Boken ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar och är dess hundrade bok.

Under några sommarveckor utspelar sig förtroliga samtal mellan en mormor och hennes unga dotterdotter. – Den äldre berättar om sitt liv, sina svårigheter, insikter, kärleksrelationer och översinnliga upplevelser. Hon inviger sitt barnbarn i en gränsöverskridande - och en för dotterdottern - befriande syn på existensen, förklarar Hannah Carin Noelius, författare, diplomerad psykosyntesterapeut och Human Design Analytiker.

Magi och fantasi

Famnar av liv är hennes tionde bok men samtidigt den första romanen, där hon gett sig fritt spelrum att fantisera och släppa kravet på att allt ska vara faktaunderbyggt. – Jag har längtat och väntat hela mitt liv på att få skriva en magisk, fantasieggande berättelse där jag inte behöver hålla mig till fakta av något slag. Den här boken har varit så rolig att arbeta med. Den skrev på något sätt sig själv. Jag vet att det låter ”klyschigt”, men efter nio böcker vet jag hur skillnaden känns. Den skrev sig själv därför att jag levde mig in i detta möte och lyssnade på dotterdottern, Annies, frågor. Det var hennes frågor och funderingar om livet som styrde boken. Inte jag. Jag svarade ”bara”, säger Hannah Carin.

Alla hennes tidigare böcker speglar hennes egen livsprocess där hon befann sig där och då. Likadant är det med ”Famnar av liv”, som är en slags tillfällig summering av de slutsatser hon dragit hitintills, erkänner hon. Många av de erfarenheter och upplevelser som mormodern för vidare till barnbarnet är förstås Hannah Carins egna. – Men boken är inte rakt igenom självbiografisk, även om jag hämtat många händelser från mitt liv som har lett fram till den livssyn som mormodern förmedlar - händelser som sprängde ”medvetandets skyddsvallar” och öppnade för en mångdimensionell syn på tillvaron, berättar hon.

Färder genom tid och rum

I Famnar av liv färdas mormodern och dotterdottern genom tid och rum. Olika dimensioner avlöser varandra. Före, efter och ett sedan förenas till ett nu - samtidigt som berättelsen inramas av en vardaglighet som kan vara lätt att känna igen sig i. Hannah Carin berättar att hon redan rönt uppskattning för boken. – Jag har fått höra att den påminner om Tisdagarna med Morrie av Mitch Albom - utan att den för den skull har samma frågeställningar som min. Någon har också sagt att min berättelse ger perspektiv på livet och att berättelsen” rymmer den magi som krävs för att en läsare ska kunna kliva in i den och uppfatta även det som motsäger vår verklighetsuppfattning, som något verkligt.” Jag måste säga att det omdömet berörde mig djupt, säger hon.

Våga leva

Att en berättelse som den här även bär några budskap med sig är givet. Hannah Carin hoppas att hon själv kommer att finna fler, ännu dolda sådana, när hon så småningom läser sin bok igen. – Det viktigaste budskapet som mormodern förmedlar till sin dotterdotter är nog att våga leva; att andas och älska utan krav på att allt ska bli så rätt och så bra. Att ta ut svängarna och inte styras av begränsande normer och villkor.

– Om det är något jag vill dela med mig av så är det tilliten till livet; den tillit som inte kräver en ”mening och syfte” med allt. Den tillit som kan hålla det meningslösa och meningsfulla, med- och motgång, liv och död i samma famn och se att det inte måste vara en motsättning, säger Hannah Carin.

Mor- och farföräldrars värde

Det låg nära till hands att låta en av bokens två huvudpersoner tillhöra den så kallade äldre generationen – Hannah Carin är själv mormor till flera barnbarn. Hon menar att betydelsen av mor- och farföräldrar i barnbarns liv inte ska underskattas. Att samtala med och vara med den äldre generationen skapar anknytning till barnbarnens rotsystem och stärker deras känsla av sammanhang. – Jag tror att många mor- och farmödrar kan känna en stark längtan att få förmedla sin livsvisdom till barnbarnen – precis som mormodern gör i boken. Jag tror också att många barnbarn kan bli inspirerade att tala med sina mor- och farföräldrar innan det är försent, hoppas hon.

– Barn har likaså mycket att ge till äldre, inte minst av livslust och glädje, tillägger Hannah Carin. För något år sedan råkade ett av hennes barnbarn ut för en svår olycka, och Hannah Carin kom att behövas extra mycket i den familjen. – Mitt i det sorgliga har jag ändå fått nåden att vara en resurs, en mormor som fanns där på olika sätt. Det har bidragit till insikten om den äldre generationens värde - och mitt värde - slår hon fast.

Utmana läsaren Hannah Carin hoppas att hon varsamt ska kunna utmana läsarens uppfattning om tiden och livets förutsättningar – men också dennes föreställning om vad som är ”på riktigt”, om vad som är verklighet och hur vi kan förhålla oss till den. – Men jag gör absolut inte anspråk på att ha sanningen. Tvärtom, jag vill visa på ett outgrundligt mysterium, vars bredd, djupt, höjd och omfattning vi troligen inte förstår vidden av, men som ändå bär tillvaron, avslutar Hannah Carin Noelius.

Gabriella Lücke

Fina, fina Yvonne Frank Månsson på Förlagshuset Måsarna som valde min bok till förlagets hundrade! Tack!