Att leva din Essens

Insikt & verktyg

 

- Fallfrukt och Stjärnfall - 

Fallfrukt & Stjärnfall - om att mogna som människa 

Välkommen att:
* läsa RESPONS på boken!
* titta och lyssna via YOUTUBE:
https://youtu.be/A27t18J1qgA - här läser jag några sidor ur boken
https://youtu.be/oW0AGpHN8VM - presentation av boken
*
PROVLÄSA de första tjugo sidorna.

139 kr inkl moms.

Här är några ord från baksidans text:

I den här boken har jag samlat djupt personliga texter.
De skrev under en treårsperiod, fram till min sextionde födelsedag.
Den är en hemlig, icke daterad, dagbok där jag följer och iakttar mig själv medan jag bearbetar inträdet i den "tredje åldern".
Jag umgås med tankar om vad jag har förverkligat
och vad jag har vunnit av visdom.
Men jag bearbetar också känslor av tid som jag har förspillt;
möjligheter och drömmar som gick förlorade.
Den mest brännande frågan har alltid handlat om passionens plats i mitt liv.
Så också nu.
I en önskan om att förstå dess innersta väsen och dess sista utpost i mitt liv,
blottar jag obekväma frågor och tvivel på vägen mot ett oanat svar.

En bok om att mogna; om att vandra i de spår av visdom som leder till ett sammanhang där, vi, passionerat kan ge vår kärlek och livserfarenhet.

Om behövlig tid i träda
och om att åter träda fram i
mognadens värdiga mantel.